Ιωάννα Τύρου

ioannatyrou@gmail.com , iotyrou@ill.uoa.gr

https://www.ill.uoa.gr/ 

https://www.ill.uoa.gr/omotimoi-ka8hghtes/eidiko-didaktiko-kai-texniko-ergasthriako-proswpiko.html

https://glotta.ntua.gr/members/index.htm , https://www.ece.ntua.gr/gr/staff/407

https://www.researchgate.net/profile/Ioanna-Tyrou

https://web2lang-learning.fandom.com/it/wiki/Web2_italian_language_learning_Wiki

https://en-uoa-gr.academia.edu/IoannaTyrou

https://el.texnoglossia.wikia.com/wiki/TexnoglossiaWiki

Επαγγελματική Εμπειρία- ΠΤΥΧΙΑ

2014-2021: Διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στην περιοχή διαχείρισης γνώσης (knowledge management) και ειδικότερα στη ρητή και άρρητη γνώση που διαπιστώνεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε μαθητές, με στόχο τη δημιουργική γραφή

2013: Διδάκτωρ του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας Φιλολογίας του ΕΚΠΑ με θέμα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική: Η διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας μέσα από Εικονικά Πολιτισμικά Περιβάλλοντα», βαθμός Άριστα

2004-2007: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, βαθμός Άριστα

2004-2007: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, βαθμός Άριστα

1999-2003:  Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βαθμός Άριστα

Διδακτικό Έργο

2017- : Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

2018-2020: Συγγραφική και επιμορφωτική ομάδα για το έργο: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β' επιπέδου ΤΠΕ)»

2022-2023: Συγγραφική και επιμορφωτική ομάδα για το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β´ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β´ κύκλος) »

2015-2020: Συνδιδασκαλία των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων «Παράσταση και Επεξεργασία Γλωσσικής Γνώσης» και «Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

2018-2022: Διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «Δημιουργική Γραφή στην Ξένη Γλώσσα» του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

2018-2020: Διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «Σχεδιασμός Ξενόγλωσσου μαθήματος» του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

2020: Διδασκαλία του υποχρεωτικού προπτυχιακού μαθήματος «Φωνητική Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) 

2017-2018: Συνδιδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «Ανθρωπιστικές Ψηφιακές Επιστήμες. Υπολογιστική Ανάλυση Κειμένων» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ)

2017 & 2010-2012: Διδασκαλία στα πλαίσια των μαθημάτων «Εισαγωγή στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» σε προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

2018-2022: Διδασκαλία του προπτυχιακού εργαστηριακού Μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση» του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

2017-2022: Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Ιταλική Γλώσσα Ι σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ)

2017-2020: Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Ιταλική Γλώσσα ΙΙ σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ)

2013-2014: Διδασκαλία του αντικειμένου «Αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού για γλωσσική εκπαίδευση» στο πλαίσιο του Διεπιστημονικού- Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία» (ΕΚΠΑ)

2004-2006: Διδασκαλία στα πλαίσια των μαθημάτων «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πληροφορική» και « Πληροφορική στην Εκπαίδευση» σε προπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα)

2007-2017: Εκπαιδευτικός σε δημοτικό σχολείο (Δασκάλα ΠΕ70)

Ερευνητικό Έργο

2017-2021: Συμμετοχή στις ερευνητικές εργασίες του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Υφολογίας του ΕΚΠΑ με θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στους ευρύτερους χώρους της Υπολογιστικής Υφολογίας, Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Τεχνητής Νοημοσύνης, Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Δικαστικής Γλωσσολογίας. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του κέντρου εντοπίζεται στην υπολογιστική υφολογία και επεξεργασία φυσικής γλώσσας, αυτόματη αναγνώριση συγγραφέα, σε θέματα Πολυγλωσσίας και σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης σε τάξεις με πολύγλωσσους μαθητές. Ακόμη, η ερευνητική του δράση εντοπίζεται στην ανάπτυξη και την χρήση των Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων για την Γλωσσική Έρευνα και τη Διδασκαλία, στην διερεύνηση της Δημιουργικής Γραφής και της αποτίμησής/ αξιολόγησής της μέσω γλωσσικών εργαλείων και του πολυγλωσσικού ψηφιακού γραμματισμού καθώς και σε ευρύτερα ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Μάθηση, την Ψηφιακή Γραφή και τις Πολυγλωσσικές Τεχνολογίες.

2014-2021: Μελέτη και έρευνα της Δημιουργικής Γραφής καθώς και τις εφαρμογές της στην Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου.

2014-2020: Συμμετοχή σε Διπλωματικές, στη θεματική ενότητα "Δημιουργική Γραφή", της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου

2019: Συμμετοχή στην οργάνωση του διεθνούς συνεδρίου «Recent trends in Quantitative Linguistics», που διοργάνωσε ο καθηγητής Υπολογιστικής και Ποσοτικής Γλωσσολογίας Γ. Μικρός, ο καθηγητής Υπολογιστικής Γλωσσολογίας Γ. Μαρκόπουλος και το Εργαστήριο Υπολογιστικής Υφολογίας του ΕΚΠΑ.

2014-2016: Παρακολούθηση και καθοδήγηση μεταπτυχιακών φοιτητών του Διεπιστημονικού- Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία».

2003-2007: Συμμετοχή ως εξετάστρια στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για την Ιταλική Γλώσσα.

Δημοσιεύσεις

Tyrou, I. (2022). La Scrittura Creativa nell'Insegnamento delle Lingue Straniere: Suggerimenti ed Esempi. Il Caso Universitario. In 5th International Conference on Creative Writing. 16-18 September, Università degli Studi di Palermo, Italy. 

https://www.researchgate.net/publication/364011465_La_Scrittura_Creativa_nell'Insegnamento_delle_Lingue_Straniere_Suggerimenti_ed_Esempi_Il_Caso_Universitario   

Tyrou, I. (2022). Undergraduate students' perceptions and attitudes about foreign language-related digital storytelling. In International Journal of Education. Vol. 10, No.1, March 2022, DOI: 10.5121/ije.2022.10104    https://www.academia.edu/75523053/UNDERGRADUATE_STUDENTS_PERCEPTIONS_AND_ATTITUDES_ABOUT_FOREIGN_LANGUAGE_RELATED_DIGITAL_STORYTELLING

Tyrou, I. (2021). Online Collaborative Written Activities in L2 for the Teaching of Language and Culture. In European Journal of Foreign Language Teaching. Vol. 5, Issue 4, doi: 10.46827/ejfl.v5i4.3725 https://www.researchgate.net/publication/351839869_Online_Collaborative_Written_Activities_in_L2_for_the_Teaching_of_Language_and_Culture

https://oapub.org/edu/index.php/ejfl/article/view/3744/0

Τύρου, Ι. (2021) (υπό δημοσίευση). Μονογραφία με τίτλο: «Διαχείριση Γνώσης (knowledge management) - Ρητή και Άρρητη Γνώση - Δημιουργική Γραφή με όχημα το Παραμύθι», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Tyrou, I (2021). Can wikis environments enhance learning of a foreign language and its culture? A statistical approach. Στο 6th International Conference 'Crossroads of Languages and Cultures' (CLC6), Plurilingualism, Variation, Spaces of Literacy 2-5 September 2021.

Tyrou, I. (2021). Lexical diversity in creative writing of L2: a quantitative approach. Στο QUALICO 2020 Tokyo, Japan, September 9-12, 2021.

Τύρου, Ι. (2020). Προσεγγίζοντας την Ξένη Γλώσσα με την Ψηφιακή Αφήγηση: Μια Ποιοτική Ανάλυση. Στο i-Teacher, Τεύχος 25, Νοέμβριος, 2020, σσ. 10-27. ISSN 1792-4146  https://i-teacher.gr/files/25o_teyxos_i_teacher_11_2020.pdf

Tyrou, I. (2020). Children's Creative Writing using lexical diversity indices. New Perspectives in Science Education, Florence, Italy.  https://www.researchgate.net/publication/340848793_Children's_Creative_Writing_using_lexical_diversity_indices 

https://www.youtube.com/watch?v=3VxLLsB-AFk 

Τύρου, Ι. (2019). Κριτική Ανάγνωση του CALL (Computer Assisted Language Learning). Στο Μητσικοπούλου, Β. (επιμ.) (2019) Ενιαίο Τεύχος Υλικού Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες: Επιμορφωτικό Υλικό Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ (Α' και Β' τόμος, 1η έκδοση Μάιος 2019). Αθήνα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και ΙΕΠ, Τόμος Α', σελ. 62-74.  https://www.researchgate.net/publication/342207275_Kritike_anagnose_tou_CALL

Τύρου, Ι. & Μαρκαντωνάκης, Σ. (2019). Διαφοροποιημένη Μάθηση, Εξατομικευμένη Μάθηση και Ψηφιακές Τεχνολογίες. Στο Μητσικοπούλου, Β. (επιμ.) (2019) Ενιαίο Τεύχος Υλικού Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες: Επιμορφωτικό Υλικό Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ (Α' και Β' τόμος, 1η έκδοση Μάιος 2019). Αθήνα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και ΙΕΠ, Τόμος Α', σελ. 103-124.

https://www.researchgate.net/publication/342210365_Diaphoropoiemene_mathese_exatomikeumene_mathese_kai_psephiakes_technologies 

Τύρου, Ι. & Οικονομίδου, Β. (2019). Αξιοποίηση Πολυτροπικών Κειμένων με Εργαλεία Web 2.0 στην Ξενόγλωσση Τάξη. Στο Μητσικοπούλου, Β. (επιμ.) (2019) Ενιαίο Τεύχος Υλικού Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες: Επιμορφωτικό Υλικό Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ (Α' και Β' τόμος, 1η έκδοση Μάιος 2019). Αθήνα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και ΙΕΠ, Τόμος Β', σελ. 93- 139.

https://www.researchgate.net/publication/342210579_Axiopoiese_polytropikon_keimenon_me_ergaleia_Web_20_Synnepholexa 

https://www.researchgate.net/publication/342211114_Axiopoiese_polytropikon_keimenon_me_ergaleia_Web_20_Diadrastike_aphisaGlog 

Τύρου, Ι. (2019). Ανοικτά Περιβάλλοντα: Ηλεκτρονικά Λεξικά. Στο Μητσικοπούλου, Β. (επιμ.) (2019) Ενιαίο Τεύχος Υλικού Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες: Επιμορφωτικό Υλικό Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ (Α' και Β' τόμος, 1η έκδοση Μάιος 2019). Αθήνα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και ΙΕΠ, Τόμος Β', σελ. 189-202. https://www.academia.edu/43359004/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%AC 

Τύρου, Ι. (2019). Εργαλεία Συγγραφής (Authoring Tools). Στο Μητσικοπούλου, Β. (επιμ.) (2019) Ενιαίο Τεύχος Υλικού Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες: Επιμορφωτικό Υλικό Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ (Α' και Β' τόμος, 1η έκδοση Μάιος 2019). Αθήνα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και ΙΕΠ, Τόμος Β, σελ.274- 281. https://www.researchgate.net/publication/342210464_Ergaleia_syngraphes_authoring_tools 

Tyrou, I. & Mikros, G. (2018). The Role of the Virtual Museum in the Foreign Language Teaching. A Case Study of Teaching Italian as a Foreign Language in the University Setting. In the 11th edition of the International Conference "Innovation in Language Learning", Florence, Italy.

https://www.filodiritto.com/role-virtual-museum-foreign-language-teaching-case-study-teaching-italian-foreign-language-university-setting 

Τύρου, Ι. (2018). Επιμορφωτικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής- Τέχνη και Δημιουργία, στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, την δημιουργικότητα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αθήνα 20-22 Απριλίου 2018.  https://ekedisyconference.weebly.com/uploads/1/3/4/7/13471246/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD.pdf 

Τύρου, Ι. (2017). Συγγράφουν παραμύθια τα παιδιά; Μπορεί να αποτιμηθεί η Δημιουργική Γραφή με Κριτές και Γλωσσικά Εργαλεία; στο 3ο Διεθνές Συνέδριο "Δημιουργικής Γραφής" υπό την αιγίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κοινό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 6-8 Οκτωβρίου 2017. https://cwconference.web.uowm.gr/archives/abstract_volume.pdf 

Τύρου, Ι. (2017). Δημιουργική Γραφή με Παραμύθια- Αποτίμηση Δημιουργικότητας στο Δημοτικό, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός», Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθήνα 1 και 2 Απριλίου 2017, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα. ISBN: 978-618-82301-2-5  

https://users.sch.gr/synedrio/Praktika_Synedriou_04_Synedrio_Neos_Paidagogos_2017.pdf 

Τύρου, Ι. (2016). Εικονικά Μουσεία- Διαδικτυακές Δραστηριότητες για τη Διδασκαλία του Πολιτισμού, στο Η Εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ και της Καινοτομίας- Νέος Παιδαγωγός, Πρακτικά Συνεδρίου, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα. ISBN: 978-618-82301-1-8, σελ. 468- 477. https://lifelonglearning.gr/praktika_tpe_2016.pdf 

Τύρου, Ι. (2016). Περιβάλλοντα Κοινωνικής Δικτύωσης (Wikis) και Συνεργατική Γραφή, στο Forum Διαλόγου Δικτύου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. https://adulteduc.gr/e-platform/mod/forum/discuss.php?d=269 

Τύρου, Ι. (2016). Δημιουργική Γραφή και Συγγραφή Παραμυθιών με τους Μαθητές, στο Forum Διαλόγου Δικτύου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. https://adulteduc.gr/e-platform/mod/forum/discuss.php?d=263 

Τύρου, Ι. (2016). Διασκέδαση και Εκμάθηση Προπαίδειας: Β΄και Γ΄Δημοτικού. στο Forum Διαλόγου Δικτύου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. https://adulteduc.gr/e-platform/mod/forum/discuss.php?d=266 

Τύρου, Ι. & Μικρός Γ. (2012). On-line collaborative learning communities for learning foreign languages and cultures: A case study in Greeks learning Italian as a foreign language in academic setting. In international Conference "The Future of Education", 2nd Edition, June 7th-8th, Firenze, Italy. https://www.researchgate.net/publication/332849682_On-line_collaborative_learning_communities_for_learning_foreign_languages_and_cultures_A_case_study_in_Greeks_learning_Italian_as_a_foreign_language_in_academic_setting 

https://users.uoa.gr/~gmikros/Pdf/SLA14_On-line%20collaborative%20learning%20communities%20for%20learning%20foreign%20languages%20and%20culture_A%20case%20study%20in%20Greeks%20learning%20Ita.pdf 

Τύρου, Ι. & Μικρός Γ. (2011). Η Διδακτική Αξιοποίηση των Περιβαλλόντων Wikis στο μάθημα της Ιταλικής Γλώσσας και του Πολιτισμού της. Στο Γλέζου, Κ. & Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος. https://users.uoa.gr/~gmikros/Pdf/Tirou&Mikros.pdf 

Karakitsou,V., Koutli, M., Larios, N., Tyrou, I. (2011). Creative Writing and Activities Based On Multiple Intelligences Upon Gianni Rodari Fairy Tales. In 4th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2011), November 14th-16th, 2011, Madrid, Spain. https://library.iated.org/view/KARAKITSOU2011CRE 

Anastasiades, P., Thoma, R., Kotinis, T., Panagiotidou, L., Porpoda, A., Tyrou, I. (2006). Designing courses through videoconference among three elementary schools of Greece a constructivist approach. Στο Proceedings of the 2nd International Conference of Institutional Evaluation Techniques in Education, Vol. 7, ICIETE, pp.34-35. ISSN 0124-5481

Θωμά, Ρ., Παναγιωτίδου, Λ., Πόρποδα, Α.,Τύρου, Ι. (2006). Υγροβιότοποι της Ελλάδας, ένα λογισμικό βασισμένο στην εποικοδομιστική προσέγγιση. Στο International Conference on Institutional Evaluation Techniques in Education, ICIETE. Research and training Institute of the East Aegean (INEAG), University of Athens ΕΠΕΑΕΚ, University of the Aegean,pp. 393-403. ISBN: 960-89248-2-0, ISSN: 1790-3920

Εισηγήσεις- Παρουσιάσεις

Tyrou, I. (2022). ""Mamma Roma" di Pasolini: la pianificazione di una lezione di lingua e cultura". Omaggio a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario della nascita. Istituto Italiano di Cultura di Atene. 24 novembre.
Tyrou, I. (2022). "Deledda e l'opera "Canne al vento". Approcci didattici della scrittura creativa". Al seminario per i centocinquanta anni dalla nascita di Grazia Deledda (1871-1936). Istituto Italiano di Cultura di Atene. 29-30 settembre.

Τύρου, Ι. (2022). Δημιουργική Γραφή και Πολυτροπικότητα μέσα από παραδείγματα για την Ξένη Γλώσσα. Στο Διεθνές Συνέδριο: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες Προκλήσεις και Προβληματισμοί. 13-15 Μαΐου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τύρου, Ι. (2020). Η Ψηφιακή Αφήγηση σε Ακαδημαϊκό Περιβάλλον: μια Μελέτη Περίπτωσης στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση. Στο 7ο Συνέδριο Νέου Παιδαγωγού, σσ. 45-62.  https://users.sch.gr/synedrio/Praktika_Synedriou_07_Synedrio_Neos_Paidagogos_2020.pdf 

Τύρου, Ι. (2019). "Διαδραστικό Εργαστήριο" και "Επιτροπή Κρίσης" στο Διαγωνισμό με θέμα Αθλητισμός - Κληρονομιά - Καινοτομία στη " Βραδιά του Ερευνητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο", 27-9-2019.

Τύρου, Ι. (2017 και 2015). Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου με τίτλο: «Νέος Παιδαγωγός», ως μέλος Προεδρείου, στο Ίδρυμα Ευγενίδου,, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. 71768/Δ2, 28-4-2016), Αθήνα.

Τύρου, Ι. (2016). «Διαχείριση και Αντιμετώπιση Συμπεριφοράς Μαθητών: Μελέτης Περίπτωσης». Εισήγηση για εκπαιδευτικούς της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

Τύρου, Ι. (2015). «Προπαίδεια: Παιγνιώδεις Διδακτικές Πρακτικές». Συμμετοχή ως επιμορφώτρια στην ημερίδα που διοργανώθηκε για εκπαιδευτικούς της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

Τύρου, Ι. (2013). «Περιβάλλοντα Κοινωνικής Δικτύωσης (Wikis) και συνεργατική γραφή.» Εισήγηση στη Διημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις» στα πλαίσια διασχολικής επιμόρφωσης 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

Καρακίτσου, Β., Κουτλή, Μ., Λάριος, Ν. & Τύρου, Ι. (2013).Ταξιδεύοντας δημιουργικά και υπερμεσικά με τα παραμύθια του Τ. Ροντάρι. Στη Διημερίδα που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου με θέμα "Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη.

Τύρου, Ι. (2012). Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα «Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου».

Καρακίτσου, Β., Κουτλή, Μ., Λάριος, Ν. & Τύρου, Ι. (2008). Δημιουργική Γραφή με αφορμή τα παραμύθια του Gianni Rodari. Εισήγηση στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Η Ενδυνάμωση του Μετασχηματιστικού Ρόλου του Εκπαιδευτικού με την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας», Κεφαλονιά 6-8 Ιουνίου 2008, Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Τομέας μαθηματικών και πληροφορικής- Εργαστήριο πληροφορικής στην εκπαίδευση.

Καρακίτσου, Β., Κουτλή, Μ., Λάριος, Ν. & Τύρου, Ι. (2008). Στη χώρα της Φαντασίας, δημιουργική γραφή μα αφορμή τα παραμύθια του Gianni Rodari. Συμμετοχή και Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 'ΤΠΕ & Εκπαίδευση' 4-5 Οκτωβρίου 2008, Πειραιάς.

Καρακίτσου, Β., Κουτλή, Μ., Λάριος, Ν. & Τύρου, Ι. (2007). Εισήγηση με θέμα "Δημιουργική Γραφή και Αναπτυξιακές Δραστηριότητες με αφορμή τα παραμύθια του Gianni Rodari". Συμμετοχή και Εισήγηση στο Διήμερο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με όχημα τη Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία», Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Τομέας μαθηματικών και πληροφορικής- Εργαστήριο πληροφορικής στην εκπαίδευση.

Προγράμματα

2015-2016: Πρόγραμμα Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων "Βήματα για τη ζωή" για μαθητές δημοτικών σχολείων.

2003-2004: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Τεχνολογικής και Παιδαγωγικής Κατάρτισης για την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση με τίτλο «Τα μήλα των Εσπερίδων» Β' Επίπεδο, του Εργαστηρίου Πληροφορικής στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σεμινάρια- Κατάρτιση

2019: Συμμετοχή σε ημερίδα αποτίμησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β' Επιπέδου ΤΠΕ στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)» της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών», ΑΣΠΑΙΤΕ, Αθήνα.

2019: Παρακολούθηση εργασιακής ημερίδας (workshop) "Workshop on Measurements in Linguistic Studies" , διοργάνωση ΙΕΛ/ Ε.Κ. "ΑΘΗΝΑ" (18/12/2019).

2018: Παρακολούθηση επετειακής ημερίδας για τα 20 χρόνια λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στη διδακτική της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας ως Ξένης Γλώσσας, που διεξήχθη στο Παράρτηματου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αθήνα.

2017, 2015: Συμμετοχή ως Σύνεδρος στο Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ» που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας ((αρ. πρωτ. 71768/Δ2, 28-4-2016 και αρ. εγκυκλίου: 1138213/Δ2/4-9-2015)

2017: Παρακολούθηση Ημερίδας «Η πράξη της ανάγνωσης και η δημιουργική γραφή στη Λογοτεχνία», Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.

2017: Παρακολούθηση του 3ου Διεθνούς Δημιουργικής Γραφής υπό την αιγίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κοινό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 6-8 Οκτωβρίου 2017

2017: Παρακολούθηση επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα: "Παραγωγή Γραπτού Λόγου" της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

2017: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «Η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στα φιλολογικά μαθήματα και στα πολιτιστικά προγράμματα», που διοργανώθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων και τη Γ' Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

2017: Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «Όταν τα αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες: η μάθηση μέσω αντικειμένων και η αξιοποίησή της κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων», που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας.

2015-2016: Παρακολούθηση επιμόρφωσης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων για μαθητές Δημοτικού «Βήματα για τη Ζωή» της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2016: Παρακολούθηση σεμιναρίου Αναγνωστικής Δεξιότητας «Boys Reading» που διοργανώθηκε από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτήρια Δούκας και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

2016: Παρακολούθηση ιταλικού σεμιναρίου της Edilingua «Giornata di formazione», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

2015: Παρακολούθηση και συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα «Διαχείριση και Αντιμετώπιση Παιδαγωγικών και Διδακτικών Ζητημάτων στο σχολείο» της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

2014: Παρακολούθηση και συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

2014: Παρακολούθηση και συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα «Διδακτικός Σχεδιασμός» που διοργανώθηκε από το σχολικό σύμβουλο της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

2013: Παρακολούθηση και συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις» που διοργανώθηκε από το σχολικό σύμβουλο της 29ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

2012: Παρακολούθηση 1ου συνεδρίου της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την «Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο» που πραγματοποιήθηκε στο Divani Caravel Hotel, Αθήνα.

2008: Παρακολούθηση των Εργασιών του Παιδαγωγικού Συνεδρίου (8-9/5/2009), «Οι κατ' οίκον εργασίες στο ελληνικό σχολείο σήμερα», που διοργάνωσε η Μονάδα Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΜΟ.ΔΙ.ΕΠ.).

2007: Παρακολούθηση των Σεμιναρίων και των Μαθημάτων της 7a Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, που διοργάνωσε το Istituto Italiano di Cultura της Αθήνας.

2006: Συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου «Parole in musica: nuove frontiere per l' insegnamento dell' italiano all' estero» διοργανωμένο από το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ και την Ιταλική Κρατική Σχολή Αθηνών, υπό την αιγίδα του Προξενείου της Ιταλίας στην Αθήνα.

2004: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2003: Μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας στο Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada (livel avanzado B)

2003: Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα «Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», διοργανωμένο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Πληροφορικής, από τον Εκπαιδευτικό Κόμβο e-Πρωτοβάθμια και το Δήμο Αργυρούπολης-Επιτροπή Παιδείας.

2003: Παρακολούθηση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης με θέμα : «Γνώσεις, Αξίες και Δεξιότητες στη Σύγχρονη Εκπαίδευση».

2002: Παρακολούθηση μαθημάτων ιταλικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο Università degli studi di Torino (livello avanzato)

2002: Παρακολούθηση των Εργασιών της ημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή και θέμα: «Η Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας σε Ενηλίκους», η οποία διοργανώθηκε από το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2002: Παρακολούθηση των Σεμιναρίων και των Μαθημάτων της 2α

Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, που διοργάνωσε το Istituto Italiano di Cultura των Αθηνών.

Τιμητικές Διακρίσεις- Βραβεία

2011: Καρακίτσου, Β., Κουτλή, Μ., Λάριος, Ν. & Τύρου, Ι.: 1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό «Μάθηση και Τεχνολογία» με το έργο «Δημιουργική Γραφή- Στη χώρα της Φαντασίας» που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Λαμπράκη και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 8 Οκτωβρίου 2011

2002: Υποτροφία Erasmus για το Πανεπιστήμιο του Τορίνου (Università degli Studi di Torino)

Γλώσσες:

Μητρική γλώσσα: 

Ελληνικά

Λοιπές γλώσσες: 

Αγγλικά C2, Certificate of Proficiency in English, University of Michigan .

Ιταλικά: Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Χορήγηση άδειας επάρκειας προσόντων της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας από το ΥΠΕΠΘ

Ισπανικά: Β2, Πτυχίο Ισπανικής Γλώσσας επιπέδου Básico, Universidad de Salamanca

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!